Susan Ai Tou Lim

0 Reviews No reviews yet.

Susan Ai Tou Lim

关于护理服务

我是新加坡助产士局的认证助产士(执照号:N6502112A)。我在婴儿分娩,产后护理,新妈妈的母乳喂养和婴儿护理实践方面有46年的丰富经验。